Dao tiện ren ống thường ASADA 1-2inch Japan

Dao tiện ren ống thường ASADA 1-2inch Japan

Dao tiện ren ống thường ASADA 1-2inch Japan

Dao tiện ren là thiết bị đầu tiên có mức độ quan trọng trong các bước tiện ren. Vật liệu sản xuất dao tiện ren có thể thép gió hoặc hợp kim. Góc giữa các lưỡi cắt (góc mũi dao) phải phù hợp với đỉnh ren là bằng 60 độ đối với ren hệ mét. Và bằng 55 độ với ren hệ inch
  • Liên hệ
  • 4147
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Zalo